Svar på vanliga frågor och varför det gynnar dig att bli egenföretagare

Svar på vanliga frågor och varför det gynnar dig att bli egenföretagare

Vanliga frågor

Betalar jag aktiekapitalet?

Ja, eftersom du blir ägare till aktierna i bolaget måste det komma från den nya ägaren. Kapitalet om 25 000 kr finns i lagerbolaget och du betalar oss detta efter signerat köpeavtal och kvittens på ändringsanmälan. Dessa pengar kan du använda, tex för att köpa en dator du behöver för att kunna jobba.

Är det mitt bolag?

Ja, du blir 100% ägare till ditt bolag. Vi samarbetar med etablerade banker och system för att inte bygga in ditt bolag i egna strukturer eller lösningar som saknar vitala funktioner. Ditt bolag utan kompromisser.

Hur fungerar försäkringen?

Vi vill att det ska vara enkelt och tryggt att starta och därför vill vi att en företagsförsäkring ingår, det är en av delarna när vi säger kvalitetssäkrat bolag. Du kommer att godkänna försäkringen och vi står för kostnaden.

Hur går det till?

Läs mer om processen att starta eller ta över hanteringen av ditt bolag ekonomi här

Varför har vi en rörlig del på faktureringen?

För att det ska kosta mindre att ha bolaget om du inte är aktiv, tex föräldraledig eller av annan anledning inte jobbar aktivt under en period. Ett bolag som omsätter mindre ger generellt mindre administration och har lägre kostnader än ett bolag som omsätter mer. Det är dock inte helt linjärt med omsättningen och därför har vi en fallande procentsats. Därtill ger det också ett intresse från vår sida att hjälpa dig tjäna mer, tex med att hjälpa dig hitta uppdrag om du under en period inte har men vill jobba.

Vi vill att du får ut mer av det du gör.

Därför har vi gjort det väldigt enkelt att bli egenföretagare och komma ut på marknaden

Varför välja Rebel Work?

Det enkla svaret är att du kommer tjäna på det. Vi jobbar proaktivt med ditt bolag och vi inkluderar allt du behöver tänka på. Har du inte bolag startar vi det med bankpaket utan kostnad.

Om du redan har en tjänst idag vet vi att du kommer värdera det du har mer än det du inte har. Det är så vi människor fungerar. Dock kan vi med våra modeller och sätt att hantera bolagen med säkerhet säga att du kommer få ut mer och betala mindre än vad du gör idag för motsvarande service.
Skönt att veta att du får ut mer utan att göra något.

Men hur?

Större bolag lägger mycket resurser på att hitta sätt att effektivisera ekonomin, planera och se framåt. Kostnaderna de lägger ned på att planera får de självklart igen. Vi gör precis det men på samma sätt som vi effektiviserar ett bolag applicerar vi samma modell på bolagen inom samma kategori. Det vill säga, rådfrågar du din revisor eller konsult om hur ditt bolag ska skötas har vi gjort det i större skala och implementerat det i vår modell.

Vi vill att du får ut mer av det du gör.

Därför har vi gjort det väldigt enkelt att bli egenföretagare och komma ut på marknaden

Varför välja Rebel Work?

Det enkla svaret är att du kommer tjäna på det. Vi jobbar proaktivt med ditt bolag och vi inkluderar allt du behöver tänka på. Har du inte bolag startar vi det med bankpaket utan kostnad.

Om du redan har en tjänst idag vet vi att du kommer värdera det du har mer än det du inte har. Det är så vi människor fungerar. Dock kan vi med våra modeller och sätt att hantera bolagen med säkerhet säga att du kommer få ut mer och betala mindre än vad du gör idag för motsvarande service.
Skönt att veta att du får ut mer utan att göra något.

Men hur?

Större bolag lägger mycket resurser på att hitta sätt att effektivisera ekonomin, planera och se framåt. Kostnaderna de lägger ned på att planera får de självklart igen. Vi gör precis det men på samma sätt som vi effektiviserar ett bolag applicerar vi samma modell på bolagen inom samma kategori. Det vill säga, rådfrågar du din revisor eller konsult om hur ditt bolag ska skötas har vi gjort det i större skala och implementerat det i vår modell.

Bli egenföretagare.

Du kanske har funderat på att driva eget ett tag?
Ta första steget och sätt dig själv i fokus!

Vet du inte var du ska börja? Det verkar schysst att driva eget – friheten att bestämma själv och ta kontroll över sin arbetssituation och möjligheten att få behålla en större del av kakan själv. Men sen uppstår frågorna: enskild firma eller aktiebolag? Hur får du tag i en bra revisor? Osäkerheten kring pension och föräldraledighet. Vad gör du om du inte får några uppdrag? Lägger du ned?

Hos oss finns allt samlat utan uppstartskostnader och du har ett helt färdigt bolag direkt med alla strukturer, förutsättningar. Har du inte en kund eller uppdrag ser vi till att du kommer in på marknaden så du kommer igång så snart som möjligt.

Är du osäker?

Ingen fara! Om du fortfarande är osäker på att starta och bli egen så kan vi först hitta ett uppdrag som passar dig. Därefter drar vi igång bolaget när din inkomst är säkrad. Eftersom vi har lagerbolag kan vi sätta upp detta på ett unikt sätt och du behöver inte känna att du drar igång något förrän det är dags. Det gör dig även attraktivare på marknaden eftersom du är redo från dag 1.

Om det inte räcker…

… att tjäna mer, så har du ju även möjligheten att vara ledig mer och när det passar dig. Detta är möjligt eftersom ersättningen av ditt jobb är betydligt högre än om du skulle jobba som anställd. Så oavsett om du vill maximera vinsten i din plånbok eller resa mer blir det enklare som egen.

  • Du får kontroll över din ekonomi och kan lägga pengarna på det du tycker är viktigt. Finare förmåner för dig och möjligheten att spara för framtida investeringar blir genast möjligt.
  • Du blir mer flexibel och attraktivare på arbetsmarknaden. Att vara tryggt anställd har sina fördelar men att vara din egen chef och förvalta din kompetens gör dig mindre beroende av en enskild arbetsgivare och öppnar för fler möjligheter
  • Bygg trygghet för framtiden med ditt bolag. Pensionsspara smartare och spara i värdepapper (fonder/aktier)
  • Ta kontroll över din arbetssituation och ta del av den vinsten du genererar.
  • I en arbetsmarknad i förändring där “gigga”, dvs jobba på uppdrag och projekt, blir en vanligare företeelse öppnas många möjligheter för de som tar steget.
  • Myten om att det är osäkert att vara egenföretagare är ganska fäst i samhället men det är snarare tvärtom, att inte ha uppdrag är något du väljer själv.

Du är väldigt duktig på det du gör.

Och gillar friheten med att vara egenföretagare.

Men är skatter, deklarationer och avdrag din kärnverksamhet? Vad är egentligen ett aktiebolag eller enskild firma? Eller kanske valde du att “fakturera utan bolag” som lösning.

Stoppa inte huvudet i sanden!
Oavsett om egenföretagandet är en dröm eller om du sitter och kliar dig i huvudet vid bokslutet, så hjälper vi dig.

Vad är egentligen bäst?

Aktiebolag, enskild verksamhet eller fakturering utan bolag?

!

Aktiebolag

Det finns flera anledningar varför ett aktiebolag är att föredra framför andra alternativ. En av anledningarna är att det snabbt blir lönsamt att ta ut aktieutdelning och reglera lönen till en optimal nivå. Även om du enbart tänkt jobba lite vid sidan av ditt ordinarie jobb är det bättre med ett aktiebolag av samma anledning. Detta för att den förtjänst du genererar i din verksamhet, med andra lösningar, kommer att läggas på din “vanliga” lön och således får du behålla mindre. Redan vid låga nivåer är effekten stor och det kan bli svårt att få lönsamhet i din verksamhet.
Om du istället använder aktieutdelning kan du ta ut en betydligt högre ersättning från din verksamhet eller spara i bolaget för framtida investeringar.

?

Enskild verksamhet

En enskild firma är likvärdig med ett AB om du jobbar heltid i din firma och omsätter under 750 000 kr/år. Om du inte planerar att öka omsättningen eller utöka din verksamhet, spara pengar för framtida investeringar eller på annat sätt ändra din situation som påverkar utfallet är en enskild firma ungefär likvärdigt. I alla andra fall är ett AB bättre. Det ger mer möjligheter, förmåner och framförallt är du inte personligt ansvarig då ägaren och bolaget är separata juridiska personer i ett AB.

Fakturering utan bolag

Det är enkelt och du får lönen på kontot direkt. Fakturerar du för 10 – 20 000 kr/år och inte vill göra några avdrag så är det en smidig lösning. Fakturerar du för mer eller vill få ut mer av det du gör ska du verkligen se över din situation. Det är aldrig för sent att byta och vi gör det lika enkelt för dig som din nuvarande lösning.

Därför jobbar vi enbart med aktiebolag, för att du får ut mer av det. Oavsett nivån på ditt bolag kan vi hjälpa dig att på bästa sätt komma igång och ser till att du får ett upplägg som passar dig.

Att spara som egenföretagare – till pension eller ledighet.

Eftersom du som konsult med eget bolag har möjlighet att spara och spendera pengarna precis som du vill tänker vi att det är bra att gå igenom lite exempel på hur man kan göra.

Det finns en rad olika sätt att pensionsspara (spara) och frågan är vilket/vilka sätt som passar just dig.
Det är bra att veta att lönen upp till 550 000 kr/år (2021), dvs 45 833 kr/ månad ger dig allmän pensionsavsättning. Gränsen för statlig inkomstskatt är 537 100 kr/år eller 44 758 kr/mån. Över den pensionsgrundande inkomsten sätts inte mer pengar av till dig. Därför är det bra att toppa upp din pension med ett annat sparande.

Exempel ett

Per jobbar som konsult via sitt bolag och sätter av lite pengar varje månad i ett aktiekonto kopplat till hans bolag som automatisk köper fonder, så kallad kapitalförsäkring. Smidigt och enkelt.

När han vill ta ut dessa pengar är det bäst att dela ut pengarna lågbeskattat med sparat utdelningsutrymmet och schablonregeln varje år. Det kan toppa upp hans allmänna pension, så länge han inte rör pengarna innan.

Kapitalförsäkring är likt ett ISK-konto och beskattat enlig schablon. I en kapitalförsäkring låser du pengarna på en viss tid som du bestämmer.

Exempel två

Pega gör avsättning varje månad till tjänstepension och kan bestämma själv vilken nivå hon vill ligga på. De flesta banker hjälper till med tjänstepension för månatlig betalning, tex Avanza där man enkelt administrerar sin pension.

Det kan vara fördelaktigt att fortsätta sitt pensionssparande på samma sätt som tex en tidigare arbetsgivare har satt av för att inte gå miste om nivåer som är tidsbaserade. Kolla gärna upp hur du pensionssparat tidigare.

Pensionsavgiften är avdragsgill och en vanlig nivå som anställd är ca 2 600 kr/mån vid en lön på 45 000 kr.

Exempel tre

Lina tänker på ett annat sätt. Hon tar utdelning från sitt bolag och placerar delar av det i ett ISK-konto. Hon gör då en större avsättning varje år eller tar delar av sin lön och placerar på ISK kontot varje månad och kompenserar lönen med utdelningen.

Eftersom Lina betalar skatt på ISK kontot enl schablon är det ett bra alternativ.

Då pengarna förvaltas privat kan det kännas som de är mer tillgängliga. Detta är ju delvis positivt för alternativa investeringar men kräver då en viss mån av disciplin.

Vem går det bäst för?

Det korta svaret är att Lina och Per får lika mycket. (Exempel 1 och 3)

Per sparar med bolagets pengar som blir skattade med bolagsskatten. Lina sparar med egna pengar uttagna ur bolaget som är skattade med bolagsskatt och skatten för utdelning. Det gör att Per har ett större kapital att förvalta. När han sedan realiserar pengarna och delar ut till sig skattar han 20% (lågbeskattad utdelning).

Eftersom skatterna är procentuella kommer båda alternativen att ge samma summa i fickan, förutsatt att båda avser att avsätta samma summa innan skatt. Dvs 100 kr bolagspengar ger samma resultat i båda exemplen.

Pega kommer i detta fall att få ut något mindre pengar givet samma avkastning. Men det skiljer sig inte mycket.

Hur ska du tänka?

Fördelen med en vanlig tjänstepension är att den är kopplad till dig och låst till pensionen till skillnad från de andra alternativen. Men det gör också att du är mindre likvid för andra investeringar.

Vad som i slutändan blir bäst är väldigt svårt att svara på eftersom det helt beror på vad du väljer att spara i och avkastningar. En kombination av sätten är nog det bästa för att vara flexibel.

Men tänk på att det är din avsättning för framtiden så kom igång med ditt sparande.

Läs mer hos Avanza och Futurpension

Att spara som egenföretagare – till pension eller ledighet.

Eftersom du som konsult med eget bolag har möjlighet att spara och spendera pengarna precis som du vill tänker vi att det är bra att gå igenom lite exempel på hur man kan göra.

Det finns en rad olika sätt att pensionsspara (spara) och frågan är vilket/vilka sätt som passar just dig.
Det är bra att veta att lönen upp till 550 000 kr/år (2021), dvs 45 833 kr/ månad ger dig allmän pensionsavsättning. Gränsen för statlig inkomstskatt är 537 100 kr/år eller 44 758 kr/mån. Över den pensionsgrundande inkomsten sätts inte mer pengar av till dig. Därför är det bra att toppa upp din pension med ett annat sparande.

Exempel ett

Per jobbar som konsult via sitt bolag och sätter av lite pengar varje månad i ett aktiekonto kopplat till hans bolag som automatisk köper fonder, så kallad kapitalförsäkring. Smidigt och enkelt.

När han vill ta ut dessa pengar är det bäst att dela ut pengarna lågbeskattat med sparat utdelningsutrymmet och schablonregeln varje år. Det kan toppa upp hans allmänna pension, så länge han inte rör pengarna innan.

Kapitalförsäkring är likt ett ISK-konto och beskattat enlig schablon. I en kapitalförsäkring låser du pengarna på en viss tid som du bestämmer.

Exempel två

Pega gör avsättning varje månad till tjänstepension och kan bestämma själv vilken nivå hon vill ligga på. De flesta banker hjälper till med tjänstepension för månatlig betalning, tex Avanza där man enkelt administrerar sin pension.

Det kan vara fördelaktigt att fortsätta sitt pensionssparande på samma sätt som tex en tidigare arbetsgivare har satt av för att inte gå miste om nivåer som är tidsbaserade. Kolla gärna upp hur du pensionssparat tidigare.

Pensionsavgiften är avdragsgill och en vanlig nivå som anställd är ca 2 600 kr/mån vid en lön på 45 000 kr.

Exempel tre

Lina tänker på ett annat sätt. Hon tar utdelning från sitt bolag och placerar delar av det i ett ISK-konto. Hon gör då en större avsättning varje år eller tar delar av sin lön och placerar på ISK kontot varje månad och kompenserar lönen med utdelningen.

Eftersom Lina betalar skatt på ISK kontot enl schablon är det ett bra alternativ.

Då pengarna förvaltas privat kan det kännas som de är mer tillgängliga. Detta är ju delvis positivt för alternativa investeringar men kräver då en viss mån av disciplin.

Vem går det bäst för?

Det korta svaret är att Lina och Per får lika mycket. (Exempel 1 och 3)

Per sparar med bolagets pengar som blir skattade med bolagsskatten. Lina sparar med egna pengar uttagna ur bolaget som är skattade med bolagsskatt och skatten för utdelning. Det gör att Per har ett större kapital att förvalta. När han sedan realiserar pengarna och delar ut till sig skattar han 20% (lågbeskattad utdelning).

Eftersom skatterna är procentuella kommer båda alternativen att ge samma summa i fickan, förutsatt att båda avser att avsätta samma summa innan skatt. Dvs 100 kr bolagspengar ger samma resultat i båda exemplen.

Pega kommer i detta fall att få ut något mindre pengar givet samma avkastning. Men det skiljer sig inte mycket.

Hur ska du tänka?

Fördelen med en vanlig tjänstepension är att den är kopplad till dig och låst till pensionen till skillnad från de andra alternativen. Men det gör också att du är mindre likvid för andra investeringar.

Vad som i slutändan blir bäst är väldigt svårt att svara på eftersom det helt beror på vad du väljer att spara i och avkastningar. En kombination av sätten är nog det bästa för att vara flexibel.

Men tänk på att det är din avsättning för framtiden så kom igång med ditt sparande.

Har du redan bolag?

Vi underlättar för dig och du får ut mer

Att sätta egna strukturer och räkna på utdelningsutrymme kanske inte är raketforskning, men det tar tid att sätta sig in i och det kanske inte alltid blir rätt. Dessutom kanske du missar avdrag som du kan ta del av och förmodligen kommer du fler gånger än du anar sitta kvällen innan momsen, arbetsgivaravgiften eller bolagsdeklarationen ska vara inlämnad för att du glömt av eller tänkt “det gör jag sen”. Eller så köper du dig fri från detta med kanske lite dyrare lösningar än nödvändigt. I slutändan kostar det dig. Frågan du får ställa dig är var du vill lägga energin någonstans?Med Rebel Work har vi samlat allt du behöver för ditt bolag och vi jobbar proaktivt för att tillsammans kunna optimera det för dina unika behov. Tack vare att vi är ständigt uppdaterade blir du också det.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig

Vi sköter övertagandet kostnadsfritt och beroende på hur det ser ut för dig idag ser processen olika ut.
Gemensamt är att det ska gå smärtfritt för dig och att du får ut mer.